Skupština Kik boks saveza Vojvodine je uspešno održana 12. septembra 2020. godine. Zbog pandemije KOVID-19 virusa, i nemogućnosti za održavanje u redovnom roku, Kik boks savez Vojvodine je uspešno završio sada.

Created and hosted by FSD