Poštovani,

Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta u saradnji sa Filozofskim fakultetom, odsek za psihologiju,
Domaćin i organizator takmičenja je bio Kik boks klub „BEČEJ“ na čelu sa Predsednikom Kik boks saveza Vojvodine, gdin Žarkom Radovićem.
Skupština Kik boks saveza Vojvodine je uspešno održana 12. septembra 2020. godine. Zbog pandemije KOVID-19 virusa, i nemogućnosti za održavanje u redovnom roku, Kik boks savez Vojvodine je uspešno završio sada.
Go to page       >>  

Created and hosted by FSD