News Item: SKUPŠTINA KIK BOKS SAVEZA VOJVODINE
(Category: Misc)
Posted by Admin
Friday 18 September 2020 - 13:26:59

Skupština Kik boks saveza Vojvodine je uspešno održana 12. septembra 2020. godine. Zbog pandemije KOVID-19 virusa, i nemogućnosti za održavanje u redovnom roku, Kik boks savez Vojvodine je uspešno završio sada.Z A P I S N I K

sa sednice redovne Skupštine Kik Boks Saveza Vojvodine, održane dana 12.09.2020. godine u Konferencijskoj Sali Sportskog saveza Vojvodine, u Novom Sadu, Masarikova br. 25, sa početkom u 10.00 časova.

Od ukupnog broja klubova (22), Skupštini je prisustvovalo 20 predstavnika klubova, i to :

1. SU „TRON“ Novi Sad – Aleksandra Krstić
2. KBK ’’ KOBRA’’ Sombor – Žarko Radović
3. KBS ''FUTOG'' Futog – Aleksandar Marić
4. SK „KBS VRBAS“ Vrbas – Željko Šobić
5. KBK „BEČEJ“ Bečej – Žarko Radović
6. KBS „KONSTRIKTOR Hajduk Akademik“ Bač – Dejan Tešić
7. SK „PHOENIX“ Novi Sad – Miroslav Odžić
8. KBK „NOVI SAD“ Novi Sad – Srđan Nadrljanski
9. SK „KBS VOJVODINA – Veletabak“ Novi Sad – Srđan Vujić
10. KBK „INTERNACIONAL“ Zrenjanin– Miodrag Jotić
11. KBK ’’ RU 09’’ Ruma – Vladimir Bogović
12. KBS’’NOVA DIMENZIJA’’ Kikinda – Dragan Vodogaz
13. KBK ''SPARTA 2013'' Temerin – Željko Šobić
14. KBK ’’SPARTANAC’’ Žitište – Srđan Nadrljanski
15. SK ’’KBS WARRIOR’’ Veternik – Zoran Bačulov
16. BK ’’SENTA’’ Senta – Mihalj Halas
17. KBS „GOZO ŠIODA“ Kaniža – Goran Stančulov
18. KBK ''MONARHIJA'' Žabalj – Dušan Jovčić
19. KBS ''VATRENI UDARAC'' Kulpin –Željko Šobić
20. SK „TOP FIGHTER“ Subotica – Dejan Tešić

Njihovim prisustvom je ispunjen kvorum za rad i odlučivanje predviđeno Statutom. Skupštinu je ovorio i vodio predsednik Saveza koji je predočio

DNEVNI RED:

Izbor predsedavajućeg i radnog Predsedništva
Izbor verifikacione komisije i dva overivača zapisnika
Izveštaj o radu KBSV u2019. godine

- Izveštaj Upravnog odbora o radu KBSV 2019. godine
- Finansijski izveštaj Nadzornog odbora KBSV 2019. godine

Plan rad KBSV za 2020. godinu
Finansijski plan KBSV za 2020. godinu
Utvrđivanje takmičarskog kalendara za 2020. godinu
Razno (organizacija takmičenja, članarina, troškovi...)

Tačka 1. Izbor radnog Predstavništva

U skladu sa Poslovnikom o radu skupštine KBSV predsedavajući Redovne Godišnje Skupštine Kik-boks Saveza Vojvodine bio je predsednik KBSV Žarko Radović. Na njegov predlog izabrana su još dva člana radnog predstavništva koga su činili Srđan Nadrljanskii Miodrag Jotić iz Novi Sada.

Tačka 2. Izbor verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika

Na predlog predsedavajućeg Skupštine KBSV za članove verifikacione komisije izabrani su Željko Šobićiz Temerina, Aleksandra Krstić iz Novog Sada, i Dejan Tešić iz Kule.

Verifikaciona komisija je utvrdila kvorum. Prisutno je 16 predstavnika klubova, sa još 4 ovlašćenja što čini većinu od 22 kluba, članova KBSV.

Tačka 3. Izveštaj o radu KBSV u 2019. godini(izveštaj UO i Finansijski izveštaj)

Direktor saveza Miodrag Jotić je pročitao izveštaj Upravnog odbora o radu KBSV u 2019. godini, bez sugestija prisutnih. Konstatovano je da je usvojen izveštaj o radu KBSV za 2019-tu godinu.

Pročitan je izveštaj Nadzornog odbora KBSV za 2018 godinu. Bez glasova protiv, usvojen je finansijski izveštaj.

Sav materijal za Skupštinu je dostavljen elektronskim putem, a na Skupštini su svi izveštaji prikazivani na platnu (iza radnog predsedništva), te su svi imali jasan uvid u iste.

Navedeni su rezultati reprezentacije Srbije, kao i takmičara iz Vojvodine na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Posebne pohvale su upućene najuspešnijim takmičarima, njihovim trenerima i klubovima.

Tačka 4. Plan rada KBSV za 2020 godinu.

Obzirom na epidemiološku situaciju u kojoj se Srbija (svet) nalazi, rad sportskih kolektiva je ugrožen planom Kriznog štaba Srbije. Otežani rad klubova , kao i regionalnih i nacionalnih saveza utiče na mogućnost bilo kakvog rada i takmičenja. Plan rada KBSV za 2020. godinu, koji je predočio predsednik KBSV Žako Radović, zasnovan na Takmičarskom kalendaru KBSS je jednoglasno usvojen.

Napomenuto je da je i ove godine po šesti (6) put uspešno organizovan „Kamp perspektivnih sportista Vojvodine“, uz poštovanje mera Kriznog štaba. U radu Kampa je učestvovalo preko 70 učesnika iz 12 klubova sa teritorije Vojvodine. Na žalost zbog pandemije virusa veliki broj dece, vežbača, takmičara i trenera nije mogao učestvovati ali Kamp je uspešno završen bez ikakvih problema. Gosti Kampa su bili predsednik Kik boks saveza Srbije Srđan Bugarčić, kao i generalni sekretar KBSS Petar Petrović.

U okviru Kampa je održan i seminar za trenere pod nazivom: „WAKO nova pravila“. Svetska federacija će menjati svoja pravila i cilj seminara je upoznavanje trenera sa njima i eventualno ukoliko bilo ko od trenera ima neku sugestiju za primedbom ili promenom istih. Seminar je vodio član svetskog trenerskog komiteta, direktor reprezentacije Miodrag Jotić.

Tačka 5. Finansijski plan KBSV za 2020. godinu

Finansijski plan KBSV za 2020-u godinu zavisi od dotacija Pokrajinskog sekretarijata, ali se Savez mora potruditi da nađe sponzore, donatore, kao i da klubovi redovno izvršavaju svoje obaveze prema Savezu.

Od 2020 godine Kik boks savezu Srbije se uplaćuje iznos za članarinu (25.000 din), od kojeg se regionalnom savezu vraća polovina uplaćenog iznosa (12.500 din).

Tačka 6. Utvrđivanje Takmičarskog kalendara KBSV za 2020. godinu

Takmičarski kalendar Kik boks saveza Srbije je smanjen i veoma je verovatno da se čak ni kao takav neće održati zbog najave novog naleta KORONA-19 virusa ( kao i međunarodne aktivnosti), kalendar Kik boks saveza Vojvodine će se uskladiti sa republičkim takmičenjima, i organizovati pokrajinska prvenstva u slobodnim terminima.

Tačka 7. Razno

Glavna tema pod ovom tačkom je bila mogućnost organizacije takmičenja. Treneri mnogih klubova su izrazili nezadovoljstvo neorganizovanjem takmičenja i pozivali se na funkcionisanje drugih saveza (boks, savate, kung fu).

Zoran Bačulov (WARRIOR): Rade se takmičenja u regionu, u inostranstvu (Bugarska) niko nije nosio masku i sve je dobro funkcionisalo.

Mihalj Halas (SENTA): U Mađarskoj funkcionišu seminari, takmičenja u borilačkom sportu, i svi idu na bilo kakva okupljanja. Treba li bi početi organizovati takmičenja poštujući odluke Kriznog štaba i ne smemo dozvoliti da stanemo.

Miodrag Jotić (VOJVODINA): U razgovoru sa sekretarima i trenerima olimpijskih sportova, u skladu sa početkom takmičarske sezone 2020/2021 godine, i na osnovu odluke Kriznog štaba i trenutne situacije, napravio sam mogući protokol i plan organizacije takmičenja KBSS. Ovaj plan NIJE dostavljen KBSS jer želim da čujem vaše mišljenje, kao i mišljenje Predsednika Sudijske komisije – Zorana Šimurine.

Predočeni plan se svima svideo o svi se slažu sa njim, uz predožene pozitivne sugestije:

Dejan Tešić (KONSTRIKTOR): Takmičenje „odraditi“ po uzrastima! Od eliminacija do kraja (do pobednika), i kada završe napuštaju prostor (ili dvoranu). Po prijavama napraviti tačan redosled i satnicu takmičenja!

Pod tačkom 7, pročitan je i izveštaj sa Vanredne Skupštine Kik boks saveza Vojvodine (održane 18.12.2019. godine u Novom Sadu), gde smo donosili odluke važne po zdravlje i sigurnost takmičara i svih učesnika na takmičenju.Još jednom su potvrđene odluke o:

1. Sastavu Takmičarske komisije KBSV
2. Obaveznom ličnom dokumentu
3. Obrascu prijave takmičara
4. Dokumentu saglasnost roditelja
5. Saglasnosti stomatologa (proteza)
6. Licencirani trener (SAMO može biti u uglu)
7. Izmeni kategorija u pionirskom i kadetskom uzrastu na takmičenjima KBSV

Predloženo je da se napravi jedan Sudijski seminar za obučavanje i stvaranje „novih“ sudija KBSV, kako bi povećali broj sadašnjih sudija i stvarali novu bazu za naredne sudije i time olakšali rad KBSV i KBSS. Kontaktiraće se Predsednik Sudijske organizacije Srbije kao i kancelarija KBSS za dalji rad.

Kik boks savez Vojvodine sa svojim članovima, kao i KBS „VOJVODINA - Veletabak“, matični klub Marija Milosavljevića (nekadašnjeg reprezentativca, takmičara i sada trenera u klubu), napravio dobrotvornu akciju prikupljanja sredstava za lečenje njegove supruge Nataše Stijaković (takođe članice istog kluba). Nataša je obolela od karcinoma limfnih žlezda i potrebna je veća suma novca za hitno lečenje metaboličkom terapijom. Ovom akcijom uplaćeno je oko 350.000 dinara na račun za lečenje!

SVIM trenerima klubova Kik boks saveza Vojvodine poklonjena je knjiga Miodraga Jotića:„KIK BOKS - Osnovni Kik Boks Priručnik“!

Kroz konstruktivnu razmenu mišljenja i ideja, redovna Skupština KBSV je završena u dobroj atmosferi.
This news item is from KIK BOKS Savez Vojvodine
( http://kikboksvojvodina.rs/news.php?extend.105 )