Poštovani,

Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta u saradnji sa Filozofskim fakultetom, odsek za psihologiju,
sprovodi istraživanje namenjeno sportistima u cilju sagledavanja njihovih ličnih i sportskih iskustava u aktuelnim okolnostima usled pandemije izazvane virusom COVID-19.

Istaživanje je naučnog karaktera i služiće u svrhe potpunijeg razumevanja potreba sportista. Ispitivanje je potpuno anonimno, ta Vas molimo da u njemu učestvujete i date svoj doprinos.

Molimo Vas da ovo obaveštenje postavite na sajt saveza i obvestite sportiste i sportiskinje takmičare SENIORSKOG UZRASTA, da do 30.10.2020. popune upitnik koji je dostupan na linku ispod.

Upitnik je moguće popuniti na mobilnom telefonu ili računaru.

Uputstvo za popunjavanje upitnika se nalazi na početku samog upitnika.

LINK:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-jNoXl5jO2hD6fBtWlOUqP8eSAz3wOShUMqOfLX0oCcEdMQ/viewform?usp=sf_link

Sportski pozdrav,

Odeljenje za dijagnostiku PZZS

U Novom Sadu, 21.10.2020.

printer friendly

Created and hosted by FSD