Skupština Kik boks saveza Vojvodine je održana u Novom Sadu (21.04.2018.god.), uz učešće 19 klubova (od 22 člana), pokrajinskog kik boks saveza.

Uz aktivno učešće, razgovor i konstruktivnu analizu rada, predočeni su pravci rada i razvoja u budućnosti.

Izveštaj o radu KBSV za 2017. godinu
Zapisnik sa Skupštine 21.04.2018. godine

printer friendly

Created and hosted by FSD